Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 1/2016

Tuyển dụng tháng 1/2016

Chúng tôi là một công ty tổ chức sự kiện tiệc cưới, chuyên cung cấp các dịch vụ cho đám cưới, tập chung chủ yếu khu vực Hà Nội, tương lai không xa , chúng tôi sẽ phát triển thành một thương hiệu rộng khắp toàn quốc
Phố Biển Tràng Thi Tuyển Dụng

Phố Biển Tràng Thi Tuyển Dụng

Chúng tôi là một công ty tổ chức sự kiện tiệc cưới, chuyên cung cấp các dịch vụ cho đám cưới, tập chung chủ yếu khu vực Hà Nội, tương lai không xa , chúng tôi sẽ phát triển thành một thương hiệu rộng khắp toàn quốc