Súp

Súp tôm/ Shrimp soup

Súp tôm cua/ Shrimp and crab soup

Súp sò điệpScallops soup

Súp măng cuaCrab meat and asparagus soup

Súp bắp cua/ Crab meat and corn soup

Súp bắp tôm/ Shrimp and corn soup

Súp hải sản thập cẩm/ Mixed seafoood soup

Súp rau thập cẩmMixed vegetable soup

Súp vi cá/ Shark’ sfin soup

 

Bình luận

Thực đơn liên quan