Món Chính

HÀO/ OYSTER

 • Hào sống với mù tạt/ Raw oyster
 • Hào nướng/ Grilled oyster
 • Hào đút lò bơ tỏi/ Baked oyster with butter and gralic
 • Hào đút lò pho mai/ Baked oyster in butter and cheese style

BA BA/ TURTLE

 • Ba ba tiêu muối/ Fried turtle with salt and peper
 • Ba ba chuối đậu/ Braised turtle with banana and bean curd
 • Ba ba nấu rượu vang chát/ Braised turtle wine
 • Ba ba hầm nhân sâm kỳ tử/ Grilled turtle with ginseng and Chinese traditonal medicine 

CÁ TẦM/ STURGEON

 • Gỏi cá tầm/ Ram Sturgeon
 • Cá tầm hấp xì dầu/ Steamed Sturgeon with Soya bean sauce
 • Cá tầm nướng/ Grilled Sturgeon

TÔM SÚ/ SUGPO PRAWN

 • Tôm sú sống với mù tạt/ Raw sugpo prawn
 • Tôm xỉn đốt rượu/ Drunk sugpo prawn
 • Tôm sú hấp bia (hoặc luộc bia)/ Steamed sugpo prawn with beer
 • Tôm sú xóc tỏi/ Fried sugpo prawn with garlic
 • Tôm sú nướng (với sốt Mayonnaise hoặc tiêu muối)Grilled sugpo prawn (with Mayonnaise sauce or salt & pepper)
 • Tôm sú rang meSugpo prawn in tamarind sauce
 • Tôm sú rang muốiFried sugpo prawn in salt
 • Tôm sú hấp trái dừa/ Steamed sugpo prawn with coconut juice
 • Tôm sú Hoàng Bào/ Deep – fried sugpo prawn with salt egg
 • Tôm sú Sauna/ Special sugpo in “SAUNA” style

BỀ BỀ/ MANTIS SHRIMP

 • Bề bề tiêu muối/ Mantis shrimp with salt and peper
 • Bề bề rang me/ Mantis shrimp in tamarind sauce

TÔM HÙMLOBSTER

 • Tôm hùm sống với mù tạt/ Raw lobster with mustard
 • Tôm hùm rang me/ Fried lobster with tamarind sauce
 • Tôm hùm tiêu muối/ Fried lobster with salt & pepper
 • Tôm hùm đút lò pho-mai “Phố Biển”/ Baked lobster in butter and cheese in “Pho Bien” style
 • Tôm hùm hấp bia/ Steamed lobster with beer
 • Tôm hùm đút lò kiểu Pháp/ Baked lobster in France style

CÁ BỚP/ “BOP” FISH

 • Cá bớp nấu lá lốt/ Stewed “Bop” fish “Lot” leaf
 • Cá bớp nướng/ Grilled “Bop” fish

CÁ ĐIÊU HỒNG“DIEU HONG” FISH

 • Gỏi cá điêu hồng/ Raw “Dieu hong” fish
 • Cá điêu hồng hấp hành gừng/ Steamed “Dieu hong” fish with ginger & green onion
 • Cá điêu hồng hấp Quảng Châu/ Steamed “Dieu hong” fish in Guang Zhou style
 • Cá điêu hồng hấp xì dầu/ Steamed “Dieu hong” fish with soya bean sauce
 • Cá điêu hồng om dưa chua/ Braised “Dieu hong” fish with salt vegetable
 • Cá điêu hồng nướng lá sen/ Steamed “Dieu hong”fish lotus leaf
 • Cá điêu hồng nướng giấy bạc/ Grilled “Dieu hong” fish in silver paper
 • Cá điêu hồng hấp Hong Kong/ Grilled “Dieu hong” fish in Hong Kong style

TU HÀI/ TU HAI

 • Tu hài nướng sa tế/ Grilled “Tu hai” with chilli sauce
 • Tu hài nướng bơ tỏi/ Grilled “Tu hai” with butter and garlic
 • Tu hài nướng dầu hành/ Grilled “Tu hai” with onion oil
 • Tu hài hấp kiểu Thái/ Steamed “Tu hai” in Thailand style
 • Tu hài hấp hành gừng/ Steamed “Tu hai” with ginger and onion
 • Cháo tu hài/ Rice soup with “Tu hai” 

HẢI SÂM/ HOLOTHURIAN

 • Hải sâm tay cầm/ Sauteed holothurian
 • Hải sâm cơm cháy/ Burnt fried rice with holothurian sauce

CÁ THU, CÁ SAPA, CÁ HỒI/ TUNA, “SAPA”, SALMON

 • Cá thu om nước dừa (hoặc sốt cà chua)/ Braised Tuna with coconut juice (or tomato sauce)
 • Cá thu nướng/ Grilled tuna
 • Gỏi cá hồi với mù tạt/ Salmon with mustard
 • Cá hồi bọc giấy bạc nướng/ Grilled salmon fish in silver paper
 • Cá Sapa bọc giấy bạc nướng sa tế/ Grilled Sapa fish with chilli sauce
 • Cá Sapa áp lửa hồng/ Burned Sapa fish

CÁ GIÒN“GION” FISH

 • Cá giòn trộn thính/ Mixed “Gion” fish with dry rice
 • Cá giòn tiêu muối/ Fried “Gion” fish with salt & pepper
 • Cá giòn nướng lá lốt/ Grilled “Gion” fish with “Lot” leave
 • Cá giòn nướng muối ớt/ Grilled “Gion” fish with salt and chilli

CÁ CHẼM/ CARP FISH

 • Thăn cá chẽm chiên giòn (với sốt mắm tỏi)/ Cripsy – Fried sliced carp fish (with fish sauce garlic)
 • Thăn cá chẽm chiên xù (với sốt Mayonnaise)/ Deep – Fried sliced carp fish (with mayonnaise sauce) 
 • Thăn cá chẽm sốt bơ chanh/ Cripsy – Fried sliced carp fish with butter and lemon sauce

CÁ QUẢ (CÁ LÓC), CÁ HÚSNAKE HEAD FISH

 • Cá quả hấp hành gừng/ Steamed fish with green onion and ginger
 • Cá quả nướng giấy bạc/ Grilled fish in silver paper
 • Cá quả nướng chui/ Grilled fish.
 • Cá quả chiên xù/ Deep – fried fish
 • Cá kho tộ (cá hú, cá lóc)/ Braised fish Vietnamese style in bowl
 • Cá quả hấp Quảng Châu/ Steamed fish in Guang Zhou style

CÁ MÚGARRUPA

 • Cá mú sống với mù tạt/ Live garrupa with green mustard
 • Cá mú hấp hành gừng/ Steamed garrupa with ginger & green onion
 • Cá mú hấp Quảng Châu/ Steamed garrupa in Guang Zhou style
 • Cá mú hấp xì dầu/ Steamed garrupa with soya bean sauce
 • Cá mú chiên xù/ Deep – Fried garrupa
 • Cá mú hấp mắm nêm/ Steamed fish with “Nem” sauce
 • Cá mú om dưa chua/ Braised garrupa with salt vegetable

CÁ CHÌNHEEL FISH

 • Cá chình nướng/ Grilled eel fish
 • Lẩu cá chình/ Eel fish fondue
 • Cá chình nướng riềng mẻ/ Grilled eel fish with galingale
 • Cá chình om chuối đậu/ Braised eel fish with banana and bean curd

CUACRAB

 • Cua nướng/ Grilled crab
 • Cua hấp bia (hoặc luộc bia)/ Steamed crab in beer (or Boiled in beer)
 • Cua rang me/ Sauteed crab with tamarind sauce
 • Cua rang muối/ Fried crab with salt
 • Cua sốt tỏi cay/ Sauteed crab with garlic and chilli sauce
 • Cua gạch/ Crab full of fat
 • Cua bấy chiên bơ/ Fried young – shelled crab in butter
 • Cua bấy tiêu muối/ Young – shelled crab with salt, pepper
 • Cua bấy sốt tỏi/ Sauteed young – shelled crab with garlic sauce
 • Cua bấy sốt chanh leo/ Sauteed young – shelled crab with lemon sauce

GHẸ/ SENTINEL CRAB

 • Ghẹ nướng/ Grilled sentinel crab
 • Ghẹ hấp/ Steamed sentinel crab
 • Ghẹ hấp bia (hoặc luộc bia)/ Steamed (boiled) sentinel crab in beer
 • Ghẹ rang me/ Fried sentinel crab with tamarind sauce
 • Ghẹ rang muối/ Fried sentinel crab with salt
 • Ghẹ nấu canh rau muống/ Stewed sentinel crab with water spinach

MỰC/ SQUID

 • Mực hấp mắm gừng/ Steamed squid with fish sauce and ginger
 • Mực tươi nướng/ Grilled squid
 • Mực chiên giòn/ Cripsy – fried squid
 • Mực tươi một nắng/ Grilled – half – dry squid
 • Mực tươi ba nắng (nướng 3 món)/ Fried squid in sweet & sour sauce
 • Mực chiên mềm/ Fried squid
 • Mực sốt tỏi cay/ Fried squid in garlic and chilli sauce
 • Chả mực Phố Biển/ Fried mixed squid in Pho Bien style
 • Mực ống nướng sốt Mayonnaise/ Grilled squid with Mayonnaise sauce

SÒ ĐIỆP/ SCALLOP

 • Sò điệp nướng/ Grilled scallop
 • Sò điệp chiên xù (sốt Mayonnaise hoặc sốt cà chua)/ Deep – fried scallop (with mayonnaise sauce or tomatoes sauce)
 • Sò điệp xào bắp non/ Sauteed scallop with baby corn
 • Sò điệp xào nấm/ Sauteed scallop with mushroom
 • Sò điệp đút lò bơ tỏi/ Baked scallop in butter and garlic sauce
 • Sò điệp sốt cay/ Deef fried scallop with chilli sauce
 • Sò điệp xào kiểu Thái/ Sauteed scallop in Thailand style

SÒ HUYẾT/ RED CLAMS

 • Sò huyết nướng/ Grilled red clam
 • Sò huyết Tứ Xuyên/ Red clam in Sichuan style
 • Sò huyết hấp/ Steamed red clam
 • Sò huyết rang me/ Sauteed red clam with tamarind sauce
 • Sò huyết rang muối/ Salt and pepper red clam

NGAO/ CLAM

 • Ngao hấp/ Steamed clam
 • Ngao hấp kiểu Thái Lan/ Steamed clam in Thailand style
 • Ngao nướng bơ/ Grilled clam with butter
 • Ngao rang me/ Sauteed clam with tamarind sauce
 • Ngao sốt tỏi cay/ Sauteed clam in garlic and chilli sauce
 • Ngao hấp kiểu Pháp/ Steamed clam in French style
 • Ngao nấu rau muống (cải xanh)/ Stewed clam with water spinach (green vegetable)

BEEF

 • Bò nướng mật ong/ Grilled beef with honey
 • Bò dầu hến/ Sliced beef with oyster
 • Bò tiêu đen/ Fried beef with black pepper
 • Bò thiết bản/ Fried beef in cast iron

LỢN/ PORK

 • Lợn thăn rim tiêu/ Sliced pork with pepper
 • Thăn lợn nướng sa tế/ Grilled sliced pork with chilli sauce
 • Thịt ba chỉ rang cháy cạnh/ Roasted lean and fat meat mixed
 • Trứng đúc thịt/ Fried egg with ground pork meat

ỐC HƯƠNGWINKLE

 • Ốc hương hấp kiểu Thái/ Steamed winkle in Thailan style
 • Ốc hương nướng/ Grilled winkle

GỢI Ý CỦA BẾP TRƯỞNG

 • Cồi mai (nướng Thái, nướng dầu hành…)
 • Cá chình hoa
 • Giông biển
 • Cá mặt quỷ (Hấp, da chiên giòn, gỏi, nướng, cháo…)
 • Tu hài Mỹ (Gỏi sống với mù tạt, xào Thái, nướng…)
 • Tôm mũ ni đỏ (Hấp bia, nướng, tiêu muối, rang me…)
 • Cá mú đỏ (Hấp kiểu Phố Biển, nướng, gỏi, lẩu, cháo…)
 • Cá bơn Hàn Quốc (Gỏi sống, hấp kiểu Phố Biển…)

CÁC MÓN THẬP CẨMMIXED DISHES

 • Cơm cháy hải sản/ Cripsy rice in seafood sauce
 • Chả giò tôm cua/ Shrimps, crab spring roll
 • Tôm xào bắp non/ Sauteed shrimps with baby corn
 • Tôm rim thịt/ Marinated shrimps with pork
 • Tôm rim tiêu/ Marinated shrimps with pepper
 • Hải sản tay cầm/ Mixed seafood in pot
 • Nem hải sản/ Seafood spring roll

LẨUFONDUE

 • Lẩu hải sản/ Seafood fondue
 • Lẩu hải sản kiểu Thái Lan/ Seafood fondue in Thai Lan style
 • Lẩu tôm kiểu Thái Lan/ Sugpo prawn fondue in Thai Lan style
 • Lẩu hải sản Phố Biển/ Seafood fondue in Pho Bien style
 • Lẩu cá giòn măng chua/ “Gion” fish fondue with bamboo shoots
 • Lẩu cá điêu hồng/ “Dieu hong” fish fondue
 • Lẩu đầu cá hồi/ Salmon headed fish fondue
 • Lẩu cá tầm/ Stunrgeon fish fondue

CHÁO/ RICE SOUP

 • Cháo hến (hoặc cá)/ Rice soup with baby mussel (or fish)
 • Cháo tôm sú (hoặc cua)/ Rice soup with sugpo prawn (or carb meat)
 • Cháo hào (ngao hoặc sò điệp)/ Rice soup with oyster (clam or scallops)
 • Cháo trắng trứng vịt muối/ Rice soup with eggs in salt
 • Cháo trắng ruốc tôm/ Rice soup with shrimps paste
 • Cháo hải sản/ Rice soup with seafood

CƠM, MỲ/ RICE, NOODLE

 • Cơm chiên tôm (hoặc cua)/ Fried rice with shrimps (or carb meat)
 • Cơm chiên hải sản/ Fried rice with seafood
 • Cơm chiên tôm dừa/ Fried rice with shrimps and coconut
 • Cơm trắng/ Steamed rice
 • Miến xào cua (hoặc tôm)/ Fried vermicelli with crab meat (or shrimps)
 • Miến nấu cua (tôm, ngao, hoặc sò điệp)/ Stewed vermicelli with crab meat soup (shrimps, clam or scallop)
 • Mỳ xào hải sản thập cẩm/ Fried noodle with mixed seafood

CANH/ CONSOMME

 • Canh cải xanh thịt băm/ Mince of pork and green vegetable consomme
 • Canh chua thịt nạc/ Sour pork consomme
 • Canh cá nấu dấm/ Sour fish consomme
 • Canh chua cá lóc/ Sour fresh water fish consomme
 • Canh ngao thì là/ Clam with bean – curd consomme
 • Canh hến nấu chua/ Sour baby mussel consomme
 • Canh cải xanh nấu tôm/ Shrimps and green vegetable consomme
 • Canh chua nấu tôm/ Sour shrimps consomme

RAU, ĐẬUVEGETABLE, BEANCURD

 • Cải xanh xào tỏi/ Fried green vegetable with garlic
 • Rau muống xào tỏi/ Fried water spinach with garic
 • Salad dầu giấm/ Mixed salad
 • Đậu phụ hấp/ Steamed bean – curd
 • Đậu phụ chiên giòn/ Crispy – Fried bean – curd
 • Đậu phụ hải sản sa tế/ Sauteed bean – curd with seafood and chilli sauce
 • Rau xào theo mùa/ Sauteed vegetable
 • Khoai tây chiên/ Fried potatoes
 • Rau xào thập cẩm/ Sauteed mixed vegetable
 • Cà tím nướng mỡ hành/ Grilled eggplant with onion
 • Rau luộc theo mùa/ Boiled vegetable
 • Ngô Mỹ chiên bơ/ Fried corn with butter
 • Khoai lang chiên/ Fried sweetpotato
 • Cải làn (xào, luộc)/ Chinese broccoli (sauteed, boiled)

Bình luận

Thực đơn liên quan