Cá bông lau kho tộ

Ca Bong Lau Kho To Post

Ca Bong Lau Kho To Post

Đến hẹn lại lên, nhà hàng đã chuẩn bị củi lửa, sẵn sàng cho một mẻ 𝐂𝐚́ 𝐁𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐮 𝐊𝐡𝐨 𝐓𝐨̣̂ mới. Mời các anh chị đặt ngay, đảm bảo 𝐜𝐚́ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 (𝟒𝟎𝟎𝐠𝐫), 𝐭𝐡𝐢̣𝐭 𝐧𝐠𝐨𝐧 (𝟏𝟎𝟎𝐠𝐫), đủ cho một bữa cơm gia đình trọn vẹn ạ.
📥 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 đặt ngay hôm nay, 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐚𝐢.
📥 Xem thêm thực đơn Delivery tại: www.phobien.com.vn. Hoặc liên hệ tới 090.468.3003
👉 Chỉ cần một chạm chọn món, bữa cơm nhà bạn để Phố Biển Delivery lo!
💳 Nhận thanh toán chuyển khoản: Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Vạn Hoa – 0541000346669 – Ngân hàng Vietcombank
—-
NHÀ HÀNG PHỐ BIỂN – 89 Lê Đức Thọ, TP. Hà Nội