Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính  
Set T6 Set thứ Sáu 23.07.21
350.000
350.000 ×
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Set thứ Sáu 23.07.21
  × 1
350.000
Tạm tính 350.000
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 380.000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán.
    Tên TK: CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA
    Số TK: 0541000346669
    Ngân hàng Vietcombank

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.